o/ Gorzów Wlkp. tel.: +48 95 711 78 11
o/ Szczecin. tel.: +48 91 351 03 44
o/ Zielona Góra. tel.: +48 68 422 84 22

REGULAMIN STRONY:

Regulamin korzystania z serwisu obowiązujący od dnia 22.05.2018 roku.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SERWISU INFORMACYJNEGO Gezet Sp. z o.o.

Serwis informacyjny (dalej jako Serwis) na portalu www.salonsamochodówużywanych.pl oraz www.salonsamochodowuzywanych.pl jest udostępniany nieodpłatnie przez Gezet Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000147647, z siedzibą przy ul. Kasprzaka 1, zwaną w dalszej części „Wydawcą”.

Przed rozpoczęciem korzystania z portalu , założeniem konta użytkownika, prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

 1. Korzystanie z konta na portalu www.salonsamochodówużywanych.pl lub www.salonsamochodowuzywanych.pl jest nieodpłatne.
 2. Celem Serwisu jest zapewnienie użytkownikowi dostępu do informacji o:
  • produktach, w tym modelach samochodów, wersjach wyposażania, cenach, promocjach, danych technicznych, znajdujących się w ofercie spółek z Grupy Gezet,
  • informacji o usługach serwisowych oferowanych przez spółki z Grupy Gezet
  • informacji o produktach finansowych i ubezpieczeniowych oferowanych nabywcom samochodów których sprzedaż prowadzą spółki z Grupy Gezet,
  • informacji o głównych zasadach gwarancji samochodów objętych ofertą spółek z Grupy Gezet,
  • informacji o dostępnych akcesoriach do samochodów, samochodach oraz usługach oferowanych przez spółki z Grupy Gezet, które nie stanowią wiążącej oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i mają walor wyłącznie informacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Wydawcy.
 3. Za pomocą Serwisu użytkownik uzyskuje również możliwość nawiązania kontaktu z wybraną przez użytkownika spółką z Grupy Gezet celem otrzymania oferty na wybrany produkt lub usługę, w tym również w celu ustalenia czasu i miejsca odbycia przez użytkownika jazdy testowej (próbnej) dostępnym samochodem wybranej marki lub otrzymania broszury reklamowej (katalogu/folderu) z wykorzystaniem unikalnego linku wygenerowanego na skutek zapytania Usługobiorcy i przesłanego mu na Adres Poczty Elektronicznej.
 4. Użytkownik, podając dane do rejestracji konta użytkownika, jest zobowiązany do podania danych prawdziwych.
 5. Wydawca w przypadku stwierdzenia, iż podane dane są danymi fałszywymi jest upoważniony do usunięcia konta.
 6. Użytkownik ma prawo zlikwidować zarejestrowane konto w każdym czasie.
 7. Dla prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu wymagane, co najmniej są:
  • komputer klasy PC lub inny równoważny,
  • połączenie z publiczną siecią teleinformatyczną,
  • zainstalowane odpowiednie oprogramowania, w skład którego wchodzi co najmniej przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych powiązanych w publicznej sieci teleinformatycznej przez usługę WWW, w szczególności: MSIE od wersji 8, Mozilla Firefox od wersji 12.X, Safari od wersji 5.X, Opera od wersji 12.X, Google Chrome od wersji 17.X z włączoną obsługą javascript - odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego od wskazanej powyżej, może prowadzić do braku możliwości lub ograniczenia możliwości korzystania z Serwisu.
 8. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Usługi lub niepełne skorzystanie z Usługi.
 9. Użytkownik nie może, bez zgody Wydawcy ingerować w jakikolwiek sposób w treści zawarte w Serwisie.
 10. Korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Użytkownika własnych danych osobowych umożliwiających nawiązanie kontaktu z Usługobiorcą poza Serwisem, to jest podania następujących danych osobowych:
  • imienia i nazwiska,
  • adresu e-mail i/lub numeru telefonu kontaktowego
 11. Informacje na temat ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu znajdują się w zakładce: Internetowych Serwis Informacyjny – Ochrona Danych Osobowych – RODO,
 12. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O ile użytkownik nie zaakceptuje zmiany, Wydawca ma prawo do usunięcia konta Użytkownika.

Gezet Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS 0000147647, NIP 599 27 90 219

Wysokość kapitału zakładowego: 1 500 500,00 PLN

SPRZEDAJ NAM SWOJE AUTO!

Skupujemy samochody za gotówkę. Przyjmujemy także pojazdy na zasadach komisowych.

WYCEŃ SWOJE AUTO